پیام شورای هشت شهریور  
 
می کوشیم تا نمونه باشیم
     
 
درج مطلب  
     
 
درج مطلب  
 
     
 
معرفی اعضاء شورای دانش آموزی هنرستان هشت شهریور  
اعضاء شورای دانش آموزی هنرستان هشت شهریور
ردیف نام ونام خانوادگی تعداد رای پایه رشته معدل سمت
1 مهدی مستقیمی 350 سوم     رئیس شورا
2 محراب حیدر زاده 172 سوم     معاون شورا
3 امیر حاجی فرهادی 161 دهم     منشی شورا
4 میلادصفایی دوست  248 سوم     عضو شورا
5 عرفان عرفان احسانی 325 سوم    
عضو شورا
6 محمدعلی خان جانی 219 سوم     عضو شورا
7 سید علیرضا خاتمی 180 سوم     عضو شورا
8 امیرسوری  175 دهم     عضو شورا
9 علی رضایی 158 سوم     عضو شورا
10 امیر تقی زاده  149 دهم     عضو شورا
11 امیرحسن گلستانی 148 دهم     عضو شورا
 
 
     
 
اخبار شورای دانش آموزی هشت شهریور  
وظایف شورای دانش آموزی
تنظيم آيين نامه ي اجرايي مدارس و نگاه همه جانبه به ارکان اصلي تعليم و تربيت در محيط مدرسه و اتخاذ راهکارهايي براي مشارکت و مسووليت پذيري همه عوامل موثر در تربيت از جمله برجسته نمودن نقش دانش آموزان به عنوان يکي از ارکان تعليم و تربيت ، طليعه مبارکي است که با تدبير و درايت دست اندر کاران و برنامه ريزان آموزش و پرورش آغاز گرديد .
 
     
 
نقشه سایت