استاد صفر صنوبر
     
 
پیام استاد  
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد صنوبر معاونت فنی هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
مطلب فنی و ایمنی  
     
 
مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
آشنایی با استاد  
نام صفر
نام خانوادگی
صنوبر
متولد
-
سال تولد -
تحصیلات مهندسی برق
سابقه تدریس سال
سمت
معاونت فنی
دروس تدریس
-
روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت