پیام استاد  
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد منافی دبیر هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
مطلب علمی دینی و عربی  
     
 
اخبار/مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
آشنایی با استاد  
نام حسین
نام خانوادگی
منافی
متولد
-
سال تولد -
تحصیلات -
سابقه تدریس سال
سمت
دبیر ، امور پرورشی
دروس تدریس عربی، دینی، قرآن
روزهای کاری ---
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت