تصویر استاد  
     
 
پیام استاد  
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد مجید رضا اقدسی  دبیر علوم اجتماعی هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
آشنایی با استاد  
نام مجیدرضا
نام خانوادگی
اقدسی
متولد
-
سال تولد -
تحصیلات -
سابقه تدریس -
سمت
-
دروس تدریس
-
روزهای کاری ---
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت