پیام رسان  
گیرنده
     
 
تبریک تولد  
همکار گرامی تولدتان مبارک :
حمید باقری بروج
روز تولد : 30 شهریور

نوید حبیب پورمقدم
روز تولد : 31 شهریور

احمد محمدظاهری
روز تولد : 2 مهر

     
 
صفحه دبیران هنرستان هشت شهریور  
     
 
نقشه سایت