پیام رسان  
گیرنده
     
 
تبریک تولد  
همکار گرامی تولدتان مبارک :
حسین نیک پور
روز تولد : 4 فروردین

علی اکبر عزیزآبادی
روز تولد : 5 فروردین

روح اله غلامی گل افشانی
روز تولد : 1 فروردین

سیدمجتبی حسینی
روز تولد : 1 فروردین

مصطفی مشهدی
روز تولد : 8 فروردین

علیرضا گودینی
روز تولد : 1 فروردین

علیرضا مسلمی
روز تولد : 1 فروردین

     
 
صفحه دبیران هنرستان هشت شهریور  
     
 
نقشه سایت