شبکه آموزش از راه دور هشتم شهریور  
     
 
فهــــرســـت  
 
عناوینی که با ستاره مشخص شده مختص استفاده اعضاء کلاس های تقویتی و کنکور هنرستان هشتم شهریور می باشد و برای سایرین قابل مشاهده نیست.
برای مشاهده و دانلود آن لازم است با کد کاربری خود وارد شوید.
دروس کارگاهی مکانیک
 پولکی آب-استاد حسینی
 فیلرگیری-استاد حسینی
 سیستم ها-استاد اعتصامی
تعمیر موتور-استاد جعفری
سرسیلند1-استاد حسینی
سرسیلند2-استاد حسینی
مکانیک خودرو-استاد لطفی
 
     
 
     
جزوه مولد قدرت
 
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته مکانیک - خصوصاً پایه های دهم و دوازدهم
جزوه آموزشی مولد قدرت  - استاد سید ابراهیم حسینی
جزوه مولد قدرت - 10 و 12
تاریخ انتشار 99/1/12
 
 
دانلود عنوان فایل شرح
جزوه مولد قدرت - پایه دهم و دوازدهم - استاد سیدابراهیم حسینی فایل Pdf- جزوه آموزشی
 
 
 
     
 
     
تعویض پولکی آب سیلندر
 
مکانیک- آموزش خارج کردن و جازدن پولکی آب سیلندر
ویدیو های آموزشی مباحث کارگاهی رشته مکانیک - پولکی آب - استاد سید ابراهیم حسینی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
تعمیر پولکی آب سیلندر
تاریخ انتشار 99/1/10
 
 
 
     
 
     
فیلر گیری پراید
 
مکانیک- آموزش فیلر گیری پراید
ویدیو های آموزشی مباحث کارگاهی رشته مکانیک - فیلرگیری پراید - استاد سید ابراهیم حسینی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
فیلرگیری پراید
تاریخ انتشار 99/1/9
 
 
 
     
 
     
سیستم های خودرو -پایه دهم 
 
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته مکانیک
فایل ها صفحات منتخبی از کتاب قدیمی این رشته بوده و به یادگیری بهتر این مباحث کمک می کند- استاد حسن اعتصامی راد
سیستم های خودرو
تاریخ انتشار 99/1/7
 
 
دانلود عنوان فایل شرح
سیستم روغن کاری خودرو - پایه دهم - استاد حسن اعتصامی راد فایل Pdf
سیستم خنک کننده خودرو - پایه دهم - استاد حسن اعتصامی راد فایل Pdf
سیستم هواد رسانی خودرو - پایه دهم - استاد حسن اعتصامی راد فایل Pdf
سیستم سوخت رسانی خودرو - پایه دهم - استاد حسن اعتصامی راد فایل Pdf
سیستم تایمینگ خودرو - پایه دهم - استاد حسن اعتصامی راد فایل Pdf
 
 
 
     
 
     
کارگاه تعمیر موتور - پودمان 4 
 
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته مکانیک
فایل آموزشی پودمان چهارم - استاد محمد رضا جعفری
کارگاه تعمیر موتور - پودمان 4
تاریخ انتشار 99/1/3
 
 
دانلود عنوان فایل شرح
کارگاه تعمیر موتور - پایه دهم - پودمان 4 - استاد محمدرضا جعفری فایل Pdf- جزوه آموزشی
 
 
 
     
 
     
قسمت اول: باز و بسته کردن سرسیلندر 206
 
مکانیک- باز و بسته کردن سرسیلند خودرو - مدل 206
ویدیو های آموزشی مباحث کارگاهی رشته مکانیک - توسط هنرجویان هنرستان هشتم شهریور و با هدایت استاد سید ابراهیم حسینی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت اول: باز و بسته کردن سرسیلندر 206
تاریخ انتشار 99/1/2
 
 
 
     
 
     
قسمت دوم: باز و بسته کردن سرسیلندر 206
 
مکانیک- باز و بسته کردن سرسیلند خودرو - مدل 206
ویدیو های آموزشی مباحث کارگاهی رشته مکانیک - توسط هنرجویان هنرستان هشتم شهریور و با هدایت استاد سید ابراهیم حسینی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت دوم: باز و بسته کردن سرسیلندر 206
تاریخ انتشار 99/1/2
 
 
 
     
 
     
اسمبل دیفرانسیل
 
مکانیک- تعمیرات مکانیکی گیربکس و دیفرانسیل
پودمان چهارم
 
فایل فلش با عنوان اسمبل دیفرانسیل - پودمان چهارم - استاد لطفی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته مکانیک
در صورتی که فایل فلش برای شما مشاهده نمی گردد ، می توانید نرم افزار و پلیر مورد نیاز را برای مرورگر کامپیوتر از اینجا و برای گوشی همراه خود از اینجا دانلود نمایید.
عیب یابی دیفرانسیل
تاریخ انتشار 98/12/23
 
     
 
     
تعمیرات مکانیکی گیربکس و دیفرانسیل
 
مکانیک- تعمیرات مکانیکی گیربکس و دیفرانسیل
پودمان چهارم
 
ویدیو آموزشی عیب یابی دیفرانسیل - پودمان چهارم - استاد لطفی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته مکانیک
عیب یابی دیفرانسیل
تاریخ انتشار 98/12/23
 
 
 
     
 
     
مکانیک خودرو - دیفرانسیل
 
مکانیک- تعمیرات مکانیکی گیربکس و دیفرانسیل
پودمان چهارم
 
ویدیو آموزشی مکانیزم دیفرانسیل - پودمان چهارم - استاد لطفی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته مکانیک
مکانیزم دیفرانسیل
تاریخ انتشار 98/12/23
 
 
 
     
 
     
ویدیو آموزشی مکانیک استاد لطفی
 
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته مکانیک خودرو
 آموزش برق خودرو - کویل - توسط استاد لطفی
 
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت