شبکه آموزش از راه دور هشتم شهریور  
     
 
فهــــرســـت  
 
عناوینی که با ستاره مشخص شده مختص استفاده اعضاء کلاس های تقویتی و کنکور هنرستان هشتم شهریور می باشد و برای سایرین قابل مشاهده نیست.
برای مشاهده و دانلود آن لازم است با کد کاربری خود وارد شوید.
کنکور
تست دانش‌فنی-استاد مبینی*
تست ک هوشمند-استاد سنجابی*
تست ک جریان ضعیف-برق-استاد سنجابی
شیمی پ4ق1-استاد مهدوی*
شیمی پ4ق2-استاد مهدوی*
شیمی پ4ق3-استاد مهدوی*
تست مکانیک-استاد باقری*
کنکور فیزیک-استاد نوروزی*
   
     
 
     
ویدیو آموزشی شیمی - پودمان چهارم-قسمت1
 
شیمی- آموزش پودمان چهارم
ویدیو های آموزشی پودمان چهارم توسط استاد محمدرضا مهدوی
ویژه دانش آموزان کنکور ، تقویتی درس شیمی و  عموم هنرجویان
شیمی : پودمان 4 - قسمت 1
تاریخ انتشار 99/1/3
 
 
 
     
 
     
ویدیو آموزشی شیمی - پودمان چهارم-قسمت2
 
شیمی- آموزش پودمان چهارم
ویدیو های آموزشی پودمان چهارم توسط استاد محمدرضا مهدوی
ویژه دانش آموزان کنکور ، تقویتی درس شیمی و  عموم هنرجویان
شیمی : پودمان  4 - قسمت 2
تاریخ انتشار 99/1/3
 
 
 
     
 
     
ویدیو آموزشی شیمی - پودمان چهارم-قسمت3
 
شیمی- آموزش پودمان چهارم
ویدیو های آموزشی پودمان چهارم توسط استاد محمدرضا مهدوی
ویژه دانش آموزان کنکور ، تقویتی درس شیمی و  عموم هنرجویان
شیمی : پودمان 4 - قسمت 3
تاریخ انتشار 99/1/3
 
 
 
     
 
درج مطلب  
 
قابل توجه بازدید کنندگان محترم:
این صفحه ویژه هنرجویانی می باشد که در کلاس های کنکور ثبت نام کرده اند
از این رو مطالب اختصاصی برای شما قابل مشاهده نخواهد بود.
 
     
 
نقشه سایت