شبکه آموزش از راه دور هشتم شهریور  
     
 
فهــــرســـت  
 
عناوینی که با ستاره مشخص شده مختص استفاده اعضاء کلاس های تقویتی و کنکور هنرستان هشتم شهریور می باشد و برای سایرین قابل مشاهده نیست.
برای مشاهده و دانلود آن لازم است با کد کاربری خود وارد شوید.
دروس کارگاهی الکترونیک
ساخت پروژه - پایه یازدهم
اداری صنعتی - قسمت 1
اداری صنعتی - قسمت 2
اداری صنعتی - قسمت 3
اداری صنعتی - قسمت 4
اداری صنعتی - قسمت 5
اداری صنعتی - قسمت 6
اداری صنعتی - قسمت 7
اداری صنعتی - قسمت 8
اداری صنعتی - قسمت 9
 
     
 
پیام مدیر هنرستان  
     
 
پیام رسان  
پیام های خود را از طریق پیام رسان زیر برای ادمین ارسال فرمایید.
پیام های شما در صورت نیاز به اطلاع دبیران مرتبط رسانده خواهد شد.
     
 
پیام به ادمین  
گیرنده
     
 
نظرسنجی  
1. تا چه اندازه مطالب این صفحه برای شما مفید بود؟
     
 
     
روش نصب دوربین مداربسته
 
ویژه موم هنرجویان و علاقه مندان به رشته الکترونیک- خصوصاً پایه  دوازدهم
معرفی یک سایت محتوی آموزشی تصویری نصب دوربین مدار بسته -فایل PDF آموزش نصب و راه اندازی سیستمهای دوربین مدار بسته سیماران -استاد یاسین باستان
پایه دوازدهم - پودمان 3- نصب دوربین مدار بسته
تاریخ انتشار 99/1/15
 
 
دانلود عنوان فایل شرح
آموزش دوربین مدار بسته سیمارات- پایهدوازدهم - استاد یاسین باستان فایل Pdf- جزوه آموزشی
سایت آموزش تصویری نصب دوربین مدار بسته - استاد یاسین باستان معرفی سایت
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت2
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت دوم : نصب رک Rack
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
درس ساخت پروژه : پودمان چهارم
 
الکترونیک - کارگاه ساخت پروژه
ویدیو های آموزشی درس ساخت پروژه - پایه یازدهم -  پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
کارگاه ساخت پروژه : پودمان چهارم
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت7
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت هفتم : ایجاد حساب کاربری
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت8
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت هشتم :اشتراک گذاری منابع
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت5
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت پنجم : کابل کشی
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت6
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت ششم : اتصال کابل ها به کامپیوتر
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت1
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت اول : ابزار مورد نیاز شبکه
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت9
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت نهم :بهره برداری از شبکه ایجاد شده
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت3
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت سوم : نصب داکت
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
     
نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی-قسمت4
 
الکترونیک - نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی
ویدیو های آموزشی مباحث مختلف کارگاه نصب و راه اندازی دستگاه های اداری و صنعتی پودمان چهارم
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
قسمت چهارم : سوکت زدن کابل ها
تاریخ انتشار 98/12/21
 
 
 
     
 
نقشه سایت