درج مطلب  
استاد صفر صنوبر
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد سید اکبر موسوی هنرآموز رشته مکانیک هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
آشنایی با استاد  
نام سید اکبر
نام خانوادگی
موسوی
متولد
-
سال تولد -
تحصیلات --
سابقه تدریس بیش از 30 سال
سمت
-
دروس تدریس
-
روزهای کاری -
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت