تماس با ما  
تلفن هنرستان(گویا ومستقیم):
77186664-77447300
تلفکس :
77449045
***
وب سایت هنرستان 8 شهریور : www.8sh.ir
ایمیل هنرستان 8 شهریور : 8shahrivar@8sh.ir
***
آدرس : میدان رسالت - خیابان هنگام
بعد از شهرداری منطقه 4 - بلوار شهید کاظمی
     
 
نقشه سایت