بهارتان مبارک
 
شبکه آموزش از راه دور هشتم شهریور  
     
 
درج مطلب  
بسمه تعالی
آزمون آنلاین جامع - مرحله یک - پایه دوازدهم
پنجشنبه 29 اسفند 98
 • هنرجوی عزیز ، با آرامش در آزمون شرک فرمایید.
 • زمان شرکت در آزمون آنلاین زیر در روز چهارشنبه  28 اسفند ماه می باشد و برای شرکت از ساعت 8 صبح تا 8 بعدازظهر فرصت دارید.
 • سوالات از نوع  تستی و چند گزینه ای است و برای تمامی دروس 10 تست طراحی شده است. (دانش فنی مکانیک 9 تست دارد)
 • مدت زمان پاسخ دادن به سوالات  و « دروس دانش فنی 60 دقیقه  می باشد.
 • فرصت خود را برای« استراحت - مطالعه - آمادگی قبل از آزمون- شرکت در آزمون»  تقسیم بندی نمایید.
 • استفاده از جزوات و کتاب درسی در طول آزمون بلامانع است.
 • برای شرکت در هر یک از آزمون ها بر روی آیکون درس مورد نظر کلیک کنید.
 • توجه داشته باشید پس از شروع یک آزمون امکان توقف زمان وجود نداشته و تا انتهای آزمون طی خواهد شد ، لذا قبل از آزمون شرایط را به گونه ای آماده کنید که با مشکلی روبرو نگردید.
 • سوالات دارای پاسخ منفی نمی باشد.
 • حتماً فیلتر شکن خود را هنگام استفاده از سایت هنرستان خاموش نمایید.
 • با چند بار ورود ناموفق (اشتباه کردن در ورود رمز و ...) کاربر قفل می شود ، لذا از تکرار چند باره ورود پرهیز نمایید.
 • کاهی سرعت کم  اینترنت در لود شدن کامل صفحه جلوگیری می نماید.
 • کش مرورگر ها در بسیاری مواقع باعث اختلال در استفاده از سایت ها می شود و لازم است پاک سازی شود.
 • درصورت نیاز مشکلات خود را توسط پیام رسان سایت و یا « واتساپ 09126301371» با مدیریت سایت در میان بگذارید.
«  پایه دوازدهــــــــــم  »
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
دانش فنی برق
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
دانش فنی الکترونیک
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
دانش فنی مکانیک
 
هنرستان فنی هیأت امنایی هشتم شهریور - موفق و پیروز باشید
 
     
 
درج مطلب  
بسمه تعالی
آزمون آنلاین جامع - مرحله یک - پایه دوازدهم
چهارشنبه 28 اسفند 98
 • هنرجوی عزیز ، با آرامش در آزمون شرک فرمایید.
 • زمان شرکت در آزمون آنلاین زیر در روز چهارشنبه  28 اسفند ماه می باشد و برای شرکت از ساعت 8 صبح تا 8 بعدازظهر فرصت دارید.
 • سوالات از نوع  تستی و چند گزینه ای است و برای تمامی دروس 10 تست طراحی شده است. (دانش فنی دهم الکترونیک 14 تست ارائه شده است).
 • مدت زمان پاسخ دادن به سوالات  و « دروس عربی  25 دقیقه و « درس مدیریت خانواده 20 دقیقه»  می باشد.
 • فرصت خود را برای« استراحت - مطالعه - آمادگی قبل از آزمون- شرکت در آزمون»  تقسیم بندی نمایید.
 • استفاده از جزوات و کتاب درسی در طول آزمون بلامانع است.
 • برای شرکت در هر یک از آزمون ها بر روی آیکون درس مورد نظر کلیک کنید.
 • توجه داشته باشید پس از شروع یک آزمون امکان توقف زمان وجود نداشته و تا انتهای آزمون طی خواهد شد ، لذا قبل از آزمون شرایط را به گونه ای آماده کنید که با مشکلی روبرو نگردید.
 • سوالات دارای پاسخ منفی نمی باشد.
 • حتماً فیلتر شکن خود را هنگام استفاده از سایت هنرستان خاموش نمایید.
 • با چند بار ورود ناموفق (اشتباه کردن در ورود رمز و ...) کاربر قفل می شود ، لذا از تکرار چند باره ورود پرهیز نمایید.
 • کاهی سرعت کم  اینترنت در لود شدن کامل صفحه جلوگیری می نماید.
 • کش مرورگر ها در بسیاری مواقع باعث اختلال در استفاده از سایت ها می شود و لازم است پاک سازی شود.
 • درصورت نیاز مشکلات خود را توسط پیام رسان سایت و یا « واتساپ 09126301371» با مدیریت سایت در میان بگذارید.
«  پایه دوازدهــــــــــم  »
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
عربی دوازدهم
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
مدیریت خانواده دوازدهم
 
هنرستان فنی هیأت امنایی هشتم شهریور - موفق و پیروز باشید
 
     
 
آزمون آنلاین  
بسمه تعالی
آزمون آنلاین جامع - مرحله یک
سه شنبه 27 اسفند 98
 • هنرجوی عزیز ، با آرامش در آزمون شرک فرمایید.
 • زمان شرکت در آزمون آنلاین روز سه شنبه 27 و چهارشنبه 28 اسفند ماه می باشد و برای شرکت از ساعت 8 صبح تا 8 بعدازظهر فرصت دارید.
 • سوالات از نوع  تستی و چند گزینه ای است و برای تمامی دروس 10 تست طراحی شده است. (دانش فنی دهم الکترونیک 14 تست ارائه شده است).
 • مدت زمان پاسخ دادن به «  دروس دانش فنی و ریاضی 60 دقیقه» و« دروس فیزیک و شیمی 40 دقیقه»  و « دروس عربی و زبان 25 دقیقه و « سایر دروس 20 دقیقه»  می باشد.
 • فرصت خود را برای« استراحت - مطالعه - آمادگی قبل از آزمون- شرکت در آزمون»  تقسیم بندی نمایید.(مثلاً یک درس ساعت 10 ، درس دوم ساعت 14 و درس سوم را در ساعت 18 برگزار نمایید).
 • استفاده از جزوات و کتاب درسی در طول آزمون بلامانع است.
 • برای شرکت در هر یک از آزمون ها بر روی آیکون درس مورد نظر کلیک کنید.
 • توجه داشته باشید پس از شروع یک آزمون امکان توقف زمان وجود نداشته و تا انتهای آزمون طی خواهد شد ، لذا قبل از آزمون شرایط را به گونه ای آماده کنید که با مشکلی روبرو نگردید.
 • سوالات دارای پاسخ منفی نمی باشد.
 • درصورت نیاز مشکلات خود را توسط پیام رسان سایت و یا « واتساپ 09126301371» با مدیریت سایت در میان بگذارید.
«  پایه دهــــــــــم  »
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
ریاضی دهم
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
فیزیک دهم
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
زبان -استاد یحیایی
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
زبان -استاد مهدوی
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
دینی دهم
 
 
«  پایه  یازدهــــــــــم  »
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
ریاضی یازدهم
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
زبان -استاد یحیایی
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
زبان -استاد مهدوی
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
دینی یازدهم
 
«  پایه دوازدهــــــــــم  »
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
ریاضی دوازدهم
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
فارسی-استاد بیگلری
آزمون مکاتبه ای مرحله 2 - الزامات محیط کار
دینی دوازدهم
 

 
هنرستان فنی هیأت امنایی هشتم شهریور - موفق و پیروز باشید
 
     
 
نقشه سایت