شبکه آموزش از راه دور هشتم شهریور  
     
 
فهــــرســـت  
 
عناوینی که با ستاره مشخص شده مختص استفاده اعضاء کلاس های تقویتی و کنکور هنرستان هشتم شهریور می باشد و برای سایرین قابل مشاهده نیست.
برای مشاهده و دانلود آن لازم است با کد کاربری خود وارد شوید.
پایه یازدهم - دروس پایه
شیمی پ4ق1-استاد مهدوی
شیمی پ4ق2-استاد مهدوی
شیمی پ4ق3-استاد مهدوی
شیمی‌پودمان3استا‌دمهدوی*
شیمی-ویدیو 1-استاد مهدوی
شیمی-ویدیو 2-استاد مهدوی
شیمی-ویدیو 3-استاد مهدوی
 
     
 
شبکه آموزش سیما  
برو به آموزش سیما
کلیک کنید
ویدیوهای مدرسه تلویزیونی سیمــــــــا پایه دهـم هنرستان
حاوی ویدیو آموزشی که توسط سیمای جمهوری اسلامی منتشر گردیده است.
مشاهده این ویدیوها توسط مدیریت و اساتید مربوطه هنرستان توصیه شده است.
این ویدیو های در انتهای صفحه قابل مشاهده می باشد
کلیک کنید
کلیک کنید
     
 
     
ویدیو آموزشی شیمی - پودمان چهارم-قسمت1
 
شیمی- آموزش پودمان چهارم
ویدیو های آموزشی پودمان چهارم توسط استاد محمدرضا مهدوی
ویژه دانش آموزان کنکور ، تقویتی درس شیمی و  عموم هنرجویان
شیمی : پودمان 4
تاریخ انتشار 99/1/3
 
 
 
     
 
     
ویدیو آموزشی شیمی - پودمان چهارم-قسمت2
 
شیمی- آموزش پودمان چهارم
ویدیو های آموزشی پودمان چهارم توسط استاد محمدرضا مهدوی
ویژه دانش آموزان کنکور ، تقویتی درس شیمی و  عموم هنرجویان
شیمی : پودمان  4 - قسمت 2
تاریخ انتشار 99/1/3
 
 
 
     
 
     
ویدیو آموزشی شیمی - پودمان چهارم-قسمت3
 
شیمی- آموزش پودمان چهارم
ویدیو های آموزشی پودمان چهارم توسط استاد محمدرضا مهدوی
ویژه دانش آموزان کنکور ، تقویتی درس شیمی و  عموم هنرجویان
شیمی : پودمان 4 - قسمت 3
تاریخ انتشار 99/1/3
 
 
 
     
 
ویدیو 1 -شیمی- پیل الکتریکی  
علوم پایه - شیمی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به شیمی
 ویدیو شماره 1 : آموزش پیل های الکتریکی - توسط استاد مهدوی
 
 
     
 
ویدیو 2-شیمی- پیل الکتریکی  
علوم پایه - شیمی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به شیمی
 ویدیو شماره 2 : آموزش پیل های الکتریکی - توسط استاد مهدوی
 
 
     
 
ویدیو3-شیمی- پیل الکتریکی  
علوم پایه - شیمی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به شیمی
 ویدیو شماره 3 : آموزش پیل های الکتریکی - توسط استاد مهدوی
 
 
     
 
نقشه سایت