شبکه آموزش از راه دور هشتم شهریور  
     
 
فهــــرســـت  
 
عناوینی که با ستاره مشخص شده مختص استفاده اعضاء کلاس های تقویتی و کنکور هنرستان هشتم شهریور می باشد و برای سایرین قابل مشاهده نیست.
برای مشاهده و دانلود آن لازم است با کد کاربری خود وارد شوید.
پایه دهم
دانش‌فنی‌برق-استاد لواسانی
دانش‌فنی‌مکانیک-استادحسینی
دانش‌فنی‌برق-استاد لواسانی
دانش‌فنی‌الکترونیک-استاد لواسانی
نقشه کشی-استاد نوروزی*
ویدیو 1-استاد نوروزی
ویدیو 1-استاد نوروزی
ویدیو 1-استاد نوروزی
ویدیو 1-استاد نوروزی
 
     
 
شبکه آموزش سیما  
برو به آموزش سیما
کلیک کنید
ویدیوهای مدرسه تلویزیونی سیمــــــــا پایه دهـم هنرستان
حاوی ویدیو آموزشی که توسط سیمای جمهوری اسلامی منتشر گردیده است.
مشاهده این ویدیوها توسط مدیریت هنرستان و اساتید مربوطه توصیه شده است.
این ویدیو ها در انتهای صفحه قابل مشاهده می باشد
کلیک کنید
کلیک کنید
     
 
     
دانش فنی برق-پودمان4-الکترومغناطیس  
 
قسمتی از پودمان  4- الکترومغناطیس
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته  الکتروتکنیک(برق)
فایل آموزشی پودمان چهارم - استاد محمد لواسانی
 دانش فنی بـــرق-الکترومغناطیس
تاریخ انتشار 99/1/16
 
دانلود عنوان فایل شرح
دانش فنی رشته برق - پایه دهم - پودمان 4-2 - استاد محمد لواسانی فایل Pdf- جزوه آموزشی
 
 
 
     
 
     
دانش فنی پایه - مکانیک
 
مکانیک- دانش فنی پایه - حل تمرین
ویدیو های آموزشی حل تمرین مسائل دانش فنی مکانیک پایه - استاد سید ابراهیم حسینی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان رشته الکترونیک
دانش فنی مکانیک - حل تمرین
تاریخ انتشار 99/1/11
 
 
 
     
 
     
دانش فنی برق  
 
قسمتی از پودمان 4
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته  الکتروتکنیک(برق)
فایل آموزشی پودمان چهارم - استاد محمد لواسانی
 دانش فنی بـــرق
تاریخ انتشار 99/1/10
 
دانلود عنوان فایل شرح
دانش فنی رشته برق - پایه دهم - پودمان 4 - استاد محمد لواسانی فایل Pdf- جزوه آموزشی
 
 
 
     
 
     
دانش فنی الکترونیک 
 
قسمتی از پودمان 4
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته الکترونیک
فایل آموزشی پودمان چهارم - استاد محمد لواسانی
 دانش فنی الکترونیک
تاریخ انتشار 99/1/10
 
دانلود عنوان فایل شرح
دانش فنی رشته الکترونیک - پایه دهم - پودمان 4 - استاد محمد لواسانی فایل Pdf- جزوه آموزشی
 
 
 
     
 
نقشه کشی - ویدیو آموزشی 1  
نقشه کشی - استفاده از خط ندید
ویدیو آموزشی 1 : خط ندید - ویژه تمامی هنرجویان رشته برق الکترونیک و مکانیک - استاد نوروزی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان نقشه کشی
استفاده از خط ندید
تاریخ انتشار 98/12/22
 
 
     
 
نقشه کشی - ویدیو آموزشی 2  
نقشه کشی - سطوح شیب دار
ویدیو آموزشی 2 : سطوح شیب دار - ویژه تمامی هنرجویان رشته برق الکترونیک و مکانیک - استاد نوروزی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان نقشه کشی
سطوح شیب دار
تاریخ انتشار 98/12/22
 
 
     
 
نقشه کشی - ویدیو آموزشی 3  
نقشه کشی - رنگ آمیزی سطوح شیب دار
ویدیو آموزشی 3 : رنگ آمیزی سطوح شیب دار - ویژه تمامی هنرجویان رشته برق الکترونیک و مکانیک - استاد نوروزی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان نقشه کشی
رنگ آمیزی سطوح شیب دار
تاریخ انتشار 98/12/22
 
 
     
 
نقشه کشی - ویدیو آموزشی 4  
نقشه کشی - تجزیه و شماره گذاری سطوح
ویدیو آموزشی 4: تجزیه و شماره گذاری سطوح - ویژه تمامی هنرجویان رشته برق الکترونیک و مکانیک - استاد نوروزی
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان نقشه کشی
تجزیه و شماره گذاری سطوح
تاریخ انتشار 98/12/22
 
 
     
 
شبکه آموزش سیما  
     
 
نقشه سایت