شبکه آموزش از راه دور هشتم شهریور  
     
 
فهــــرســـت  
 
عناوینی که با ستاره مشخص شده مختص استفاده اعضاء کلاس های تقویتی و کنکور هنرستان هشتم شهریور می باشد و برای سایرین قابل مشاهده نیست.
برای مشاهده و دانلود آن لازم است با کد کاربری خود وارد شوید.
پایه دهم
جزوه فیزیک-ف3-استادنوروزی*
پاسخنامه فیزیک-استاد نوروزی
فیزیک-فصل3 -استاد نوروزی
ویدیوهای سیمــــــا
     
 
شبکه آموزش سیما  
برو به آموزش سیما
کلیک کنید
ویدیوهای مدرسه تلویزیونی سیمــــــــا پایه دهـم هنرستان
حاوی ویدیو آموزشی که توسط سیمای جمهوری اسلامی منتشر گردیده است.
مشاهده این ویدیوها توسط مدیریت هنرستان و اساتید مربوطه توصیه شده است.
این ویدیو ها در انتهای صفحه قابل مشاهده می باشد
کلیک کنید
کلیک کنید
     
 
پاسخنامه فیزیک دهم فصل 3  
پاسخ سوالات ارائه شده در مرحله قبل از درس فیزیک دهم فصل سوم جهت تمرین در منزل- استاد نوروزی
 
پاسخ تمرین فیزیک : فصل سوم
تاریخ انتشار 98/12/24
 
دانلود عنوان فایل شرح
پاسخنامه نمونه سوال فیزیک - فصل 3- استاد نوروزی فایل PDF - پاسخنامه سوالات
 
 
     
 
فیزیک دهم فصل 3  
نمونه سوالاتی از درس فیزیک دهم فصل سوم جهت تمرین در منزل- استاد نوروزی
پاسخ سوالات در مرحله بعد ارائه می گردد
تمرین فیزیک : فصل سوم
تاریخ انتشار 98/12/23
 
دانلود عنوان فایل شرح
نمونه سوال فیزیک - فصل 3- استاد نوروزی فایل PDF - نمونه سوال
 
 
     
 
درج مطلب  
     
 
نقشه سایت