بازگشت به صفحه اصلی آموزش از راه دور  
     
 
فهــــرســـت  
 
عناوینی که با ستاره مشخص شده مختص استفاده اعضاء کلاس های تقویتی و کنکور هنرستان هشتم شهریور می باشد و برای سایرین قابل مشاهده نیست.
برای مشاهده و دانلود آن لازم است با کد کاربری خود وارد شوید.
پایه دوازدهم-دروس کارگاهی
ک جریان ضعیف-استاد گودینی
برق- الکترود راد-استاد ایزدی
 
     
 
     
جزوه کارگاه جریان ضعیف-1
 
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته برق- خصوصاً پایه های دهم و دوازدهم
جزوه آموزشی کارگاه طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف - استاد علیرضا گودینی
کارگاه جریان ضعیف - پایه دهم - بخش 1
تاریخ انتشار 99/1/12
 
 
دانلود عنوان فایل شرح
جزوه کارگاه جریان ضعیف-پایه دهم برق- استاد علیرضا گودینی فایل Pdf- جزوه آموزشی
 
 
 
     
 
     
ویدیو آموزشی الکترود راد- استاد ایزدی
 
ویژه عموم هنرجویان و علاقه مندان به رشته برق (الکتروتکنیک)
 آزمایش اجرای الکترود راد و اتصال زمین - توسط استاد ایزدی
 
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت