به شبکه آموزش از راه دور هنرستان هیأت امنایی هشتم شهریور
خوش آمدید
دروس کارگاهی رشته الکتروتکنیک(برق)
دروس کارگاهی رشته الکترونیک
دروس کارگاهی رشته مکانیک
آموزش و آزمون مکاتبه ای
کنــــــــــکــــــور
آزمون آنلاین
دروس پایه - پایه دهم
دروس عمومی - پایه دهم
دروس مهارتی و تخصصی - پایه دهم
دروس پایه - پایه یازدهم
دروس عمومی - پایه یازدهم
دروس مهارتی و تخصصی - پایه یازدهم
دروس پایه - پایه دوازدهم
دروس عمومی - پایه دوازدهم
دروس مهارتی و تخصصی - پایه دوازدهم
 
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت