درج مطلب  
  • حرام
  • پيامبر صلى‏الله‏عليه‏ و‏آله:
  • «يا عَلىُّ وَلِلعالِمِ ثَلاثُ عَلاماتٍ صِدقُ الكَلِمِ وَاجتِنابُ الحَرامِ وَأَن يَتَواضَعَ لِلنّاسِ كُلِّهِم»

  • يا على دانشمند سه نشانه دارد راستگويى، حرام گريزى و فروتنى در برابر همه مردم.

  • التوحيد، ص 127
     
 
مناسبت ها  
     
 
پیام های تربیتی  
     
 
سایتهای مفید  
     
 
نقشه سایت