تصویر گردان  
     
 
اخبار/مقالات  
پیام های اخلاقی قسمت سوم
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
اگر می خواهی بدانی که چقدر ثروتمند هستی به این فکر کن که اگر
همه اموالت را از دست بدهی چه چیزی برایت باقی می ماند.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

پیام های اخلاقی قسمت دوم
##################################################################
 پنج چیز را از کودکان بیاموز:
در حال زندگی کن تا لذت ببری. شادی را گران نکن- با تمام وجود(از خدا)
بخواه. کینه را از ذهن و زندگی دور کن. همواره در حال تلاش باش.
###################################################################

پیام های اخلاقی قسمت اول
 
*********************************************************************************
خداوند بی نهایت است، امّا به قدر نیازت فرود می فرستد، به قدر
آرزویت گسترده می شود، و به قدر ایمانت کارگشاست. (ملاصدرا)
*********************************************************************************
     
 
نقشه سایت