آشنایی با فضا و امکانات هنرستان هشت شهریور  
فضا و امکانات اداری و آموزشی هنرستان فنی 8 شهریور
 
 
 
 • 1- کلاس ها : 
 • تعداد : 30 کلاس
 • ابعاد متوسط هر کلاس : 30 متر مربع
 • تعداد دانش آموزان هر کلاس : 27 الی 30 نفر
تعداد و عناوین کلاس ها
عنوان و نوع کلاس تعداد
پایه دهم (متوسطه دور دوم)
2 کلاس
پایه دهم متوسطه دور دوم رشته برق (الکتروتکنیک) 2 کلاس
پایه دهم متوسطه دور دوم رشته الکترونیک 2 کلاس
پایه دهم متوسطه دور دوم رشته مکانیک 3 کلاس
پایه دهم متوسطه دور دوم رشته برق (الکتروتکنیک) 3 کلاس
پایه دهم متوسطه دور دوم رشته الکترونیک 3 کلاس
پایه دهم متوسطه دور دوم رشته مکانیک 3 کلاس
کلاس هوشمند 3 کلاس
کلاس اختصاصی کارگاهی برق 2 کلاس
کلاس اختصاصی کارگاهی الکترونیک 2 کلاس
کلاس اختصاصی کارگاهی مکانیک 2 کلاس
جمع 27 کلاس
 
 
امکانات آموزشی - کلاس - هنرستان هشت شهریور
 
 •  
 • 2- سالن امتحانات و اجتماعات :
 • مساحت : 400 متر مربع
 • ظرفیت : 400 نفر
 • مشخصات : سن و جایگه مخصوص به مساحت 50 متر مربع ، سیستم نور پردازی و ...
 •  
 • امکانات آموزشی - سالن امتحانات- هنرستان هشت شهریور
 
 • 3- سالن سمعی و بصری (آمفی تئاتر)
 • مساحت : 90 متر مربع
 • ظرفیت : 90 نفر
 • مشخصات : مبله مجهز به رایانه ، ویدیوپروجکشن ، پرده نمایش و ...
 •  
امکانات آموزشی - سالن سمعی و بصری- هنرستان هشت شهریور
 
 • 4- سالن رسم فنی :
 • مساحت : 60 متر مربع
 • ظرفیت : 30 نفر
 • مشخصات : مجهز به رایانه ، ویدیو پروجکشن ، تخته رسم و ...
 •  
امکانات آموزشی - سالن رسم فنی- هنرستان هشت شهریور
 
 • 5- دفاتر اداری و آموزشی :
 • هنرستان هشت شهریور دارای 12 دفتر اداری است که خدمات آموزشی و اداری هنرستان را به خوبی پوشش می دهد
 
 
دفاتر اداری و آموزشی هنرستان هشت شهریور
عنوان و نوع دفتر مساحت
دفتر مدیریت
50 متر مربع
دفتر معاونین آموزشی 30 متر مربع
دفتر معاونت فنی 30 متر مربع
دفتر معاونت پرورشی 30 متر مربع
دفتر مشاوره 30 متر مربع
دفتر دبیران 60 متر مربع
دفتر امتحانات 15 متر مربع
دبیرخانه 40 متر مربع
دفتر هنرآموزان رشته برق 20 متر مربع
دفتر هنرآموزان رشته الکترونیک 15 متر مربع
دفتر هنرآموزان رشته مکانیک 30 متر مربع
دفتر هنرآموزان سوهانکاری و مکانیک عمومی 20 متر مربع
 
 
امکانات آموزشی - دفاتر اداری- هنرستان هشت شهریور
 
 •  6- سیستم مدرسه هوشمند و سایت کامپیوتر :
 • سایت های کامپیوتر هنرستان در خدمت درس عمومی «مبانی رایانه» ، آزمایشگاه مجازی رشته الکترونیک ، آزمایشگاه مجازی رشته برق (PLC) و استفاده به عنوان سیستم تکنولوژی آموزشی جهت تدریس بهتر تمامی دروس در اختیار دانش آموزان هنرستان هشت شهریور قرار دارد.
 
 
سایت های رایانه ای هنرستان هشت شهریور
عنوان و نوع سایت  مساحت  تعداد رایانه و تجهزات
سایت مرکزی
60 متر مربع 20 دستگاه رایانه،سرور مرکزی، ویدیو پروجکش و ...
سایت کلاس هوشمند 1 30 متر مربع 12 دستگاه رایانه،شبکه، تابلو هوشمند
سایت کلاس هوشمند 2 30 متر مربع 1دستگاه رایانه، تابلو هوشمند
سایت رشته برق (PLC) 30 متر مربع 12 دستگاه رایانه و شبکه
شبکه مدرسه هوشمند(سیستم دانا و آموزیار) بخش اداری
10 دستگاه رایانه و شبکه و لب تاب
و سیستم هوشمند حضور و غیاب
شبکه مدرسه هوشمند(سیستم دانا) بخش اداری 10 دستگاه رایانه و شبکه و لب تاب
شبکه مدرسه هوشمند(سیستم  آموزیار و نما) آنلاین
10 دستگاه رایانه و شبکه و لب تاب
مجهز به سیستم هوشمند حضور و غیاب
مجهز به وب سایت هنرستان
مجهز به سیستم پیام کوتاه
 
 
امکانات آموزشی - مدرسه هوشمند- هنرستان هشت شهریور
     
 
نقشه سایت