اخبار هیئت امنای هنرستان فنی هشتم شهریور  
تقدیر از اولیاء محترم - نذرتان مقبول

بدین وسیله از تمامی هنرجویان  و اولیاء محترم که با اهداء نذورات و شرکت در مراسم عزاداری در بزرگداشت ایام محرم و صفر همیار هنرستان بودند تقدیر و تشکر می گردد .

نذورات و عزاداری ها قبول باشد انشاالله

اجرتان به سید الشهدا (ع)


شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های اولیا توسط اعضای هیئت امنا
«هرولی یک اقدام»
آقای شکری از اعضای محترم هیئت امناء با توجه به...

تشکیل کارگروه های تخصصی هیئت امناء
تشکیل کارگروه های تخصصی هیئت امناء
تشکیل اولین مجمع عمومی در هفته ی پیوند با ...

فعالیت های کمیته تخصصی اولیا
کمیته های تخصصی 
 
همراه با کمیته ای تخصصی هیئت امنای هنرستان فنی هشتم شهریور

تقدیر از مجری کارگاه آموزشی شناخت انبیاء ع
 
     
 
هیئت امنای هشتم شهریور در قاب تصویر  
     
 
نقشه سایت