درج مطلب  
 
پروین اعتصامی:يکي پرسيد از سقراط کز مردن چه خواندستي - بگفت اي بيخبر، مرگ از چه نامي زندگاني را...
 
     
 
نقشه سایت