نمایشگاه جلوه های بالندگی دانش و مهارت  
 نمــایشگاه جلوه های بالندگی دانش و مهارت
در این نمایشگاه غرفه های رشته های مختلف فنی و حرفه ای(10 ها رشته) ، جشنواره خوارزمی ، مدیریت تعالی و پژوهش سرای آفرینش آثار برپا شده و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است .
 
نمایشگاه در روز 11 اسفند ماه 1394 توسط جناب آقای دکتر حسینی مقدم مدیرکل فنی و حرفه ای و جناب آقای مهندس آذر کیش مدیر کل کاردانش وزارت آموزش و پرورش و در حضور ریاست منطقه 4 جناب آقای حبیبی و جمعی از مسئولین و مدیران مدارس افتتاح گردید.
این نمایشگاه تا تاریخ 17 اسفند 94 برقرار است
جلوه هایی از نمایشگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت