تصویر استاد  
     
 
پیام استاد  
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد هوشنگ پورزند هنرآموز  هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
مقالات  
     
 
آشنایی با استاد  
نام هوشنگ
نام خانوادگی
پورزند
متولد
اهواز
سال تولد  
تحصیلات کارشناس ارشد حقوق
سابقه تدریس 27
سمت
هنرآموز
دروس تدریس کامپیوتر و ...
روزهای کاری  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت