ماشین حساب آنلاین  
     
 
لغت نامه  

     
 
انیمیشن های آموزشی  
رابطه فرکانس و تولید ولتاژ مستقیم در موتور

انیمیشن تولید جریان الکتریکی
انیمیشن تولید جریان الکتریکی توسط یک مولد مغناطیسی
     
 
 
مدرسه مجازی
هنرستان هشت شهریور
این صفحه دسترسی شما را به صفحات آموزشی گوناگون و در وب سایت های مختلف آسان می نماید.
 
     
 
دوم و سوم هنرستان  
 
آموزش مجازی دوم و سوم هنرستان و مهارت ها
قابل توجه و استفاده هنرجویان سال اول و دوم هنرستان،
خصوصاً دانش آموزان خوب هنرستان هشت شهریور
 
فیزیـــــک مناسب رشته اتومکانیک
عــــربی (2) پایه دوم و سوم کلیه رشته ها
ریاضی مناسب درس ریاضی کلیه رشته ها
آمــــــــــــــوزش جوشکاری مهارت عمومی
شنــــاخـــــت فلــــــــــــــزات مهارت عمومی
سایر دروس
برخی از مباحث فیزیک و ... متناسب با کتب تخصصی
رشته های مختلف می باشد که از این قسمت
به صفحه مربوطه هدایت می شوید
منبع : سایت رشد و سایت های مرجع
     
 
اول متوسطه  
 
آموزش مجازی اول عمومی (متوسطه)
قابل توجه و استفاده دانش آموزان سال اول ، خصوصاً دانش آموزان خوب هنرستان هشت شهریور
 
عربی (1) (پارس مدیا) ریاضی (1)
عربی (1) (جهان رایانه) فیزیــــــک (1) (ثمین تراشه)
شیمی (1) (نگارستان) فیزیــــــک (1) (سمیع رایان)
شیمی (1) (ثمین تراشه) فیزیــــــک (1) (بارع سازان)
علوم زیستی و بهداشت (1)  
منبع : سایت رشد و سایت های مرجع
     
 
نقشه سایت