راهنما  
ضمن خوش آمد به شما کاربر محترم ، پیام های خود را با توجه به موضوعات زیر به گیرندگان مربوطه ارسال فرمایید:
عنوان پیام نام و سمت
جدول گیرندگان پیام
مسائل کلی هنرستان آقای مبینی مدیریت هنرستان
آموزشی و انضباطی آقایان فاظلی ، مزیدی و گیویان
فنی و ایمنی آقای صنوبر
فرهنگی و پرورشی آقایان بیات ، امیرفرد و منافی
امور اداری آقایان امامی فرد ، کیخا و فرشید باقری
کار با آموزیار و سایت آقای محسن باقری
پاسخ به پیام دبیران دبیر مربوطه
* تذکر: لطفاٌ با توجه به مشغله کاری دبیران محترم ، فقط پاسخ پیام های ایشان ارسال گردد.
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
راهنما  
جهت ارسال پاسخ به دبیران می توانید از صفحات اختصاصی ایشان نیز استفاده نمایید.
 
 
و در صورت تمایل به ارسال پیام به سایر همکلاسی ها و دانش آموزان از قسمت گفتگو استفاده نمایید.
 
 
     
 
نقشه سایت