نقشه هنرستان فنی هشت شهریور  
نقشه و فضاهای موجود در هنرستان فنی 8 شهریور
مساحت عرصه : بیش از 2000 متر مربع
مساحت اعیان : بیش از 10000 متر مربع کلاس ، کارگاه و سایر مکان های آموزشی و اداری
 
فضا های و مشخصات کلی
عنوان و نوع فضا تعداد و مشخصات
محوطه حیاط هنرستانن
2000 متر مربع
طبقات کلاس های آموزشی و اداری 3 کلاس

کلاس
30 کلاس
کارگاه و آزمایشگاه 15 کارگاه و آزمایشگاه
دفاتر اداری آموزشی و ... 12 دفتر
سالن رسم 2 سالن
سالن امتحانات و اجتماعات 1 سالن با ظرفیت 400 نفر
سالن آمفی تئاتر (سمعی و بصری) 1 سالن با گنجایش 90 نفر
اتاق ورزش 1 اتاق
نماز خانه 1 باب با ظرفیت 150 نفر
کتابخانه و قرائت خانه 1 باب
انبار تجهیزات فنی و کارگاهی 10 باب
بوفه ، پارکینگ ،وضو خانه، سرویس بهداشتی و ... در حد استاندارد
 
 
نقشه طبقه همکف و اول هنرستان فنی 8 شهریور
 
نقشه طبقه اول هنرستان هشت شهریور
 
راهنمای نقشه طبقه اول هنرستان هشت شهریور
شماره نام و شرح
1
نماز خانه ، وضو خانه، معاونت فنی، کلاس مکانیک،
2 کلاس های هوشمند،آمفی تئاتر،2 کلاس ثابت، انبار مرکزی،معاوت پرورشی ، دفتر مشاوره ، کتابخانه و قرائت خانه ، سایت کامپیوتر
3
مجموعه مکانیک
(کارگاه تکنولوژی دیزل ، کارگاه تکنولوژی شاسی و بدنه ، دفتر مکانیک)
4 انبار مکانیک
5 کارگاه جوشکاری و تعمیرات
6 دفتر نگهبانی
7 درب ورودی شرقی (درب اصلی)
8 بوفه
9
مجموعه کارگاه های مکانیک عمومی و اتومکانیک (کارگاه و انبار سوهانکاری، کارگاه انتقال قدرت، کارگاه مولد 1 و 2،کلاس مکانیک) و اتاق ورزش
10 مجموعه کارگاه های برق (کارگاه سیم کشی 1 و 2، کارگاه تمیر لوازم خانگی، کارگاه موتور پیچی، کارگاه برق صنعتی، آزمایشگاه مجازی PLC، انبار و ...
11 انبار برق
12 انبار مکانیک
13 مجموعه سرایداری
14 پارکینگ
15 درب شمالی
16 سرویس های بهداشتی
17 انبار
18 محوطه حیاط و زمین های ورزشی (زمین فوتسال ، بسکتبال ، فوتبال گل کوچیک ، والیبال ، بدمینتون ، تنیس روی میز)
 
 
 
نقشه طبقه دوم هنرستان فنی 8 شهریور
 
نقشه طبقه دوم هنرستان هشت شهریور
 
راهنمای نقشه طبقه دوم هنرستان هشت شهریور
شماره نام و شرح
1
مجموعه اداری و دفتری
(دفتر مدیریت ، دفتر دبیران ، دفتر امتحانات، دبیرخانه ، آبدارخانه)
2 کلاس های درس (9 کلاس) - سالن رسم فنی - دفتر معاونین آموزشی
3
مجموعه الکترونیک (آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2 ، آزمایشگاه مخابرات
کلاس اختصاصی الکترونیک، دفتر الکترونیک)
4 انبار الکترونیک
 
 
 
نقشه طبقه سوم هنرستان فنی 8 شهریور
 
 
راهنمای نقشه طبقه سوم هنرستان هشت شهریور
شماره نام و شرح
1
سالن امتحانات و اجتماعات هنرستان،
2 کلاس های درس (10 کلاس)
 
 
 
     
 
نقشه سایت