منوی بانک سوال هنرستان هشت شهریور  
     
 
دسترسی سریع  
 
ریاضی 3 دین و زندگی                
مدارهای الکتریکی عربی 2/2
مبانی مخابرات تاریخ
مبانی دیجیتال                 جغرافیا
الکترونیک 2 آمادگی دفاعی
دروس کارگاهی  
     
 
مبانی مخابرات - سوم الکترونیک  
http://8sh.ir/Repositary/RadEditor/azmoon/elec-3rd/mokhaberat-93-6.pdf
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
مبانی مخابرات سوم الکترونیک نهایی خرداد 93
مبانی مخابرات سوم الکترونیک نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
ریاضی 3 - سوم الکترونیک  
http://8sh.ir/Repositary/RadEditor/azmoon/elec-3rd/riazi3-93-6.pdf
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
ریاضی 3 سوم الکترونیک نهایی خرداد 93
ریاضی 3 سوم الکترونیک نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
مدارهای الکتریکی - سوم الکترونیک  
http://8sh.ir/Repositary/RadEditor/azmoon/elec-3rd/madar-93-6.pdf
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
مدراهای الکتریکی سوم الکترونیک نهایی خرداد 93
مدراهای الکتریکی سوم الکترونیک نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
الکترونیک 2 - سوم الکترونیک  
عنوان سال تحصیلی استاد طراح تاریخ دانلود
الکترونیک 2 سوم الکترونیک نهایی خرداد 93
الکترونیک 2 سوم الکترونیک نهایی شهریور 93
       
       
 
     
 
مبانی دیجیتال - سوم الکترونیک  
پایه سوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات مبانی دیجیتال رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دروس کارگاهی - سوم الکترونیک  
پایه سوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دروس کارگاهی پایه سوم رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دینی و زندگی - سوم الکترونیک  
پایه سوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دین و زندگی پایه سوم رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
عربی 2/2 - سوم الکترونیک  
پایه سوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات عربی 2/2 پایه سوم رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
تاریخ - سوم الکترونیک  
پایه سوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات تاریخ پایه سوم رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
جغرافیا - سوم الکترونیک  
پایه سوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات جغرافیا پایه سوم رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
آمادگی دفاعی - سوم الکترونیک  
پایه سوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات آمادگی دفاعی پایه سوم رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
نقشه سایت