منوی بانک سوال هنرستان هشت شهریور  
     
 
دسترسی سریع  
 
ریاضی 2 زبان انگلیسی 2
محاسبات فنی 1 عربی 2
تکنولوژی مولد قدرتی ادبیات فارسی               
رسم فنی                         دین و زندگی
دروس کارگاهی جغرافیا
  آمادگی دفاعی
     
 
تکنولوژی مولد قدرت رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات تکنولوزی مولد قدرت رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
ریاضی 2 رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک خودرو
عنوان تاریخ دانلود
سوالات ریاضی 2 رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
محاسبات فنی 1 رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات محاسبات فنی 1 رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
رسم فنی رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات رسم فنی رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دروس کارگاهی رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دروس کارگاهی رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
زبان 2 رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات زبان 2 رشته مکانیک اول 92-93
   
   
   
 
     
 
عربی 2/1 رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات عربی 2/1 رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
ادبیات رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات ادبیات رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دین و زندگی رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دین و زندگی رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
جغرافیا رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات جغرافیا رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
آمادگی دفاعی رشته مکانیک  
پایه دوم رشته مکانیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات آمادگی دفاعی رشته مکانیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
نقشه سایت